• Katsura Damascus AUS10-V Storm-V Series
  • Katsura Damascus AUS10 Thunder-X Knife Blanks Series
  • Katsura Damascus AUS10 Classic Knife blanks Series
  • Katsura Damascus AUS10 Hidden Tang Knife blanks Series
  • Kastsura Damascus AUS10 Classic Ebony Wa Style Knife Blanks Series